1990 Ihlevolden bo- og servicesenter, Trondheim

Bo- og servicesenter med 28 sykehjemsplasser og tilhørende servicefunksjoner. Prisen ble tidelt: Arkitekt Nils Christian Ottesen, Byggherre: Trondheim kommune

Jurymedlemmer:

Juryens begrunnelse:
Ilevolden bo- og servicesenter viser at det godt går an å samordne kravet til et stort bygningsvolum med dimensjonene i en liten og oppbrutt trehusstruktur. Ilevolden er med sin detaljering, fargebruk og dimensjonering blitt et helstøpt anlegg,som beriker bygningsmiljøet i området.