1989 Aronnes barnehage, Alta

Barnehage med fire avdelinger. Prisen ble tildelt: Arkitekt Atelier 2, Byggherre: Alta kommune

Jurymedlemmer: Leder Randi Kvam, NAL; Ralph Nordberg, Statens Byggeskikkutvalg; Knut Bye, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Det har i flere år vært forsket på klimatilpasset arkitektur, og Aaronens barnehage er et meget godt eksempel på hvordan ytre, klimatiske forhold kommer til uttrykk i byggets utseende. Finnmark har i tillegg til hardt klima også en lang mørketid som det er tatt ekstra hensyn til. På iskalde og vindfulle dager kan barna leke uteleker trygt og varmt inne, men samtidig ha kontakten med været og vinden utenfor.