1988 Bærum verk kjøpesenter, Bærum

Kjøpesenter bygd på historisk grunn med fredede bygninger. Prisen ble tildelt: Arkitekt Niels Torp A/S, Byggherre: Ingegerd Løvenskiold

Jurymedlemmer: Leder Randi Kvam, NAL; Ralph Nordberg, Statens Byggeskikkutvalg; Knut Bye, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Bærums Verk Kjøpesenter er fundert på andre idealer enn de store sammenhengende kjøpegolvene. Ideen med senteret er at det skulle være et bindeledd mellom historie og nåtid. Den nye bebyggelsen har sterke røt­ter i eldre byggeskikk, men med detaljer og uttrykk fra vår egen tid. Bærums verk er blitt et viktig sosialt møtested i et helt nytt boligområde.