1987 Holtbakken borettslag, Skedsmo

Rekkehusområde med totalt 57 boligenheter. Prisen ble tildelt: Div.A Arkitekter A/S og Lund Arkitekter A/S, Byggherre: Skedsmo boligbyggelag.

Jurymedlemmer: Leder Randi Kvam, NAL; Ralph Nordberg, Statens Byggeskikkutvalg; Erik Hovind, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Arkitektenes intensjon var å lage en variert bygningsmasse av prefabrikerte elementer. Hver husrekke er komponert for seg, og inn