1986 Hanabryggene i Sandnes

Næringsbygg ved havnefront. Prisen ble tildelt: Arkitektene: Hoem, Kloster og Jacobsen, Byggherre: Sjur Svaboe

Jurymedlemmer: Leder Astrid Bonesmo, Statens Byggeskikkutvalg; Randi Kvam, NAL; Eirik Hovind, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Et privat prosjekt som så potensialet i et kaotisk havnemiljø og en ubrukt sjølinje. Årets pris­prosjekt har rot i beste norske byggetradisjon, nemlig sjøhuslagt tett inntil hverandre med gavlene mot vannet. Det har ikke blitt en nostalgisk kopi av sine forbilder, men tatt med seg det beste fra sine aner. Prisprosjektet er i kraft av sin ide og kvalitet med på å skape en ny bevissthet hos lokalbefolkningen og politikere om strandsonenes bruk og utforming.