1985 Gran gård, Romerike og Gahre gård, Lista

Nytt våningshus og restaurering av eksisterende. Prisen ble tildelt: Arkitektsenteret AS, Bøndenes bygningskontor. Byggherre: Familien Gahre/ familien Brændjord.

Jurymedlemmer: Leder Astrid Bonesmo, Statens Byggeskikkutvalg; Tarald Lundevall, NAL; Erik Hovind, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Fra juryens begrunnelse: To prosjekter som på hver sin måte representerer dagens situasjon i landbruksbebyggelsen. Gahretunet i Lindesnes kommune viser hvordan et moderne bygg godt kan stå i et gammelt gårdstun. På Gran gård var våningshuset fra 1850 i sterkt forfall da brukerne overtok gården. Er et godt eksempel på omsorgsfull rehabilitering innenfor rimelige økonomiske rammer.