1984 Storgata Lillehammer

Opprusting av sentrumsgate. Prisen ble tildelt: Prosjektansvarlig Lillehammer kommune ved reguleringsvesenet

Jurymedlemmer: Leder Astrid Bonesmo, Statens Byggeskikkutvalg; Tarald Lundevall, NAL; Erik Hovind, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Storgata på Lillehammer viser at det er mulig å videreføredet karakteristiske i småbyens gatemiljø uten å stivne i ren konservatisme eller stil­kopiering. Nåtidens krav til teknisk standard kan uten store vanskeligheter innarbeides ved gjenbruk av gamle bygninger. Planen har ført til utstrakt bruk av eldre bebyggelse til nye formål og gode eksempler på ny tilpasset sentrumsbebyggelse.