1983 Hillarhaugen, Stord

Eneboligområde med 15 boliger. Prisen ble tildelt: Arkitektkontoret Holmedahl og Wåge. Byggherre: Stord kommune

Jurymedlemmer: Leder Astrid Bonesmo, Statens Byggeskikkutvalg; Tarald Lundevall, NAL; Erik Hovind, Byggfagrådet

Juryens begrunnelse:
Ved den første prisutdelingen ønsket prisjuryen å premiere en alminnelig boligbygging av høy kvalitet. Boligområdet Hillarhaugen er resultat av en god planleggingsprosess der styrken ligger i en overordnet koordinering formuttrykk spiller en naturlig rolle sammen med stedets forutsetninger. Lokale krefter har i stor grad vært med på utviklingen. I kommunens beskrivelse av området heter det: "Området har vakker beliggenhet, frodig vegetasjon og godt lokalklima. Terrenget er imidlertid meget kupert og stiller store krav til planleggerne". Stord kommune fant det derfor fornuftig  å la det lokale arkitektkontoret bistå reguleringsarbeidet av det relativt kompliserte området. Planleggerne hadde god kontakt med grunneieren, Stordø Kisgruber, samtidig som det lokale byggeforetak tidlig ble tatt med. Beboerne kom med i prosessen på et tidspunkt da hovedtrekkene i utbyggingen var bestemt, men deltok i valg av hustyper eller proritering av tomt, innvendige planløsninger og i enkelte tilfeller også i ytformingen av husets fasader i samarbeid med arkitektene.