Seks bygg konkurrerer om Statens Byggeskikkpris 2015

Seks av de totalt 76 byggene som ble innmeldt er nominert til den avsluttende runden. – Det har også i år vært tøff konkurranse, sier juryleder Anne Enger, som er godt fornøyd med at de utvalgte prosjektene representerer flere ulike kategorier.

De nominerte byggene er Stormen Teater konserthus og bibliotek i Bodø, Rabothytta på Okstindan i Hemnes, Rindal skimuseum, Høgskolen i Bergen, Kongens gate 1 i Oslo, og Torshovdalen boligområde i Oslo. Se utfyllende liste til slutt i denne artikkelen.

- Vi registrerer en oppgang i antall innmeldte bygg sammenlignet med i fjor, og det er svært gledelig å se at de innmeldte byggene både har god geografisk spredning, og god spredning mellom de ulike kategoriene.

 1. Stormen Kulturhus, Bodø, eksteriørfoto. Foto: DRDH Architects London Stormen, Bodø kommune. Arkitekt: DRDH. Architects London. Byggherre: Bodø kommune. Byggeår: 2014. Foto: DRDH Architects London. 
 2. Rindal Skimuseum. Foto: Anne Skjølsvold Rindal Skimuseum, Rindal kommune. Arkitekt: Siv. arkitekt Inger Anne Landsem og Pir 2 AS. Byggherre: Rindal kommune og Nord-Møre Museum. Byggeår: 2014. Foto: Anne Skjølsvold
 3. Rabothytta. Foto: Svein André Brygfjell Rabothytta, Okstindan Hemnes kommune. Arkitekt: Jarmund / Vigsnæs Arkitekter MNAL. Byggherre: Hemnes Turistforening. Byggeår: 2014. Foto: Svein Arne Brygfjeld 
 4. Høgskolen i Bergen. Foto: Pål Hoff, HLMHøgskolen i Bergen, Bergen kommune. Arkitekt: Hlm arkitektur /Cubo arkitekter. Byggherre: Statsbygg. Byggeår: 2010 – 2014. Foto: Pål Hoff 
 5. Bakgården i Kongens gate 1 Kongens Gate 1, Oslo kommune. Arkitekt: Asplan Viak AS. Byggherre: Kongens gate 1 AS. Byggeår: 2014 (1625-1920). Foto: Bård Helland  
 6. Torshovdalen eksteriør. Foto: Svein Lund/ Lund Hagem Arkitekter Torshovdalen, Oslo kommune. Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS. Byggherre: Backe Prosjekt og Mallin Eiendom. Byggeår: 2014. Foto: Svein Lund 

 7. Bilde av juryen til Statens Byggeskikkpris Bilde fra jurymøte i Drammen 12.-13. mars. Foto: Husbanken 

- Et smalt nåløye å komme gjennom 

Juryen har vært gjennom to runder for å komme fram til de seks nominerte byggene, og jurylederen framhever at det er et smalt nåløye å komme gjennom. - Byggene som går videre skal være forbilledlige, ha god arkitektonisk utforming og samtidig oppfylle kvaliteter innenfor miljø, energi og universell utforming.   

I april reiser juryen på befaring til de nominerte byggene. Prisutdelingen finner sted i Oslo 16. juni. 

Statens byggeskikkpris: Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse,materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen.

De seks nominerte byggene 

Kulturbygg:

 • Stormen, Bodø kommune
  Arkitekt: DRDH Architects London
  Byggherre: Bodø kommune
  Byggeår: 2014

 • Rindal Skimuseum, Rindal kommune
  Arkitekt: Siv. Ark. MNAL Inger Anne Landsem og Pir 2 AS
  Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS 
  Byggherre: Rindal kommune og Nord-Møre Museum 
  Byggeår: 2014

Hytter/fritidsboliger:

 • Rabothytta, Okstindan Hemnes kommune
  Arkitekt: Jarmund / Vigsnæs Arkitekter MNAL
  Byggherre: Hemnes Turistforening
  Byggeår: 2014

Skoler/undervisningsbygg: 

 • Høgskolen i Bergen, Bergen kommune
  Arkitekt: Hlm arkitektur /Cubo arkitekter
  Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  Byggherre: Statsbygg
  Byggeår: 2010 – 2014

Næringsbygg:

 • Kongens gate 1, Oslo kommune
  Arkitekt: Asplan Viak AS
  Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS 
  Byggherre: Kongens gate 1 AS
  Byggeår: 2014 (1625-1920) 

 

Boligområder: 

 • Torshovdalen, Oslo kommune
  Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
  Landskapsarkitekt: Blå Landskapsarkitekter AS
  Byggherre: Backe Prosjekt og Mallin Eiendom
  Byggeår: 2014 

Se oversikt over alle foreslåtte bygg i 2015 

Les mer om Statens Byggeskikkpris

Les mer om fjorårets vinner og se digital bildeutstilling