Åtte bygg nominert til Statens Byggeskikkpris

- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris.

Juryen har nominert åtte bygg til vurdering for Statens byggeskikkpris. Blant dem finner vi studentboliger, et bibliotek, et kulturhus og et militært idrettsanlegg. 51 bygg var påmeldt. Byggene ligger i Bodø, Trondheim, Oslo, Kristiansand, Vennesla, Bergen og på Dovre.

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nominerte byggene. De representerer  blant annet næringsbygg, kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er offentlig drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byggeskikk, universell utforming og energi og miljøkvaliteter alvorlig, sier Erling Dokk Holm. Han mener det er langt flere bygg som tilfredsstiller prisens krav til universell utforming og energi nå enn for fire år siden da den nåværende juryen trådte sammen for første gang.

 
Juryen: Øverst: leder Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og 1. amanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Fra høyre Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune, Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge. Fra venstre Ellen Haug, sivilarkitekt, rådgivergruppen Civitas AS, Oslo og Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen

- Tidligere har vi måttet stryke ellers gode prosjekter fordi de ikke tilfredsstilte kravene. Nå er det tydelig å se at formgiverne ser potensialet heller enn problemene knyttet til universalitet og bærekraft, mener jurylederen. 
 De nominerte byggene skal befares og vurderes før vinneren til slutt offentliggjøres og prisen deles ut 5. juni på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som deler ut prisen. Husbanken er sekretariat for juryen.

De nominerte byggene er (klikk på bildene for større versjoner)

Teknobyen studentby, Trondheim MEK Architects
Juryens sier: Dette er et infillprosjekt (felt inn mellom to eksisterende bygg) som er innovativt i utformingen av fellesløsninger. Prosjektet har en kraftfull form med utstrakt bruk av tre.

Westerdals, Vulkan, Oslo
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Juryen sier: Distinkt bygg, sterk og tydelig bruk av farger. Belysning av arealet under bakken skjer fra vinduer langs bakken hele veien rundt. Bygget er en del av bytransformasjonen på Vulkan i Oslo.

Kilden Kulturhus, Kristiansand
Arkitekter: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS og Multiconsult AS
Juryen sier: Et signalbygg som er et markant anslag i byområdet. Det er et ambisiøst bygg, materialvalget er lokalt fra nærområdet. Her er brukt høyteknologi på gammelt tradisjonelt trevirke.

Vennesla bibliotek, Vennesla
Helen &  Hard arkitektkontor AS
Juryen sier: Nok et infillbygg. Et flott bygg i en bysituasjon som gir mye og er et løft til omgivelsene. Bygget blir et møbel som gir karakter til rommet. Har utpregede kvaliteter.

Meterologisk institutt, Oslo
Arkitekt: Pir II Olso AS
Juryen sier: Serverrommet varmer hele bygget. Det er et lite og skulpturelt bygg. Høyt uttalt fokus på miljø. Er del av Future Built.

Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre
Arkitekt: Snøhætta AS
Juryen sier: En undervisningspaviljong, innovativ trebruk. Bygget er nensomt  tilpasset de vernede naturomgivelsene. Bygget har et sterkt uttrykk, men likevel nedtonet volum. Krever hverken strøm eller energi.

Militært treningsanlegg, Bergen
Arkitekt Longva Arkitekter AS
Juryen sier: Dette er et stort idretts- og treningsanlegg som er gitt en flott arkitektur. I forhold til landskapet er de 9050 kvadratmetrene godt integrert. Materialvalget er robust og tåler røff bruk. Sjeldent stort volum som virker nedskalert.

Luftfarttilsynet, Bodø
Arkitekt: Space Group Arkitekter AS
Et infillprosjekt i en urban situasjon. Bygget ligger på en vanskelig tomt og er tilpasset eksisterende bygg på god måte. Et formgitt bygg der siktlinjene er opprettholdt. Koblingen til gaten er gjennom et annet bygg.