Jurylederen om byggeskikk

God byggeskikk er ikke bare god arkitektur, men en betegnelse på hva som kjennetegner de bygningene som håndterer omgivelsene produktivt, og som kan stå som forbilder.

Statens jury for byggeskikk ble første gang delt ut i 1983, men selve begrepet byggeskikk er mye eldre. Det var pioneren i norsk samfunnsvitenskap, Eilert Sundt som gjorde begrepet til en del av det norske språket. I hans bok fra 1863 med tittelen ”Om bygningsskikken på landet i Norge” blir møtet mellom tradisjonelle norske byggemåter og den nye tids stilidealer og teknologi diskutert.  Sundt poengterte at byggeskikken ikke var en stabil størrelse, men en dynamisk kraft, et produktivt møte mellom det hedvunnene og tradisjonelle og de nye metodene og de nye ideene.

Dette perspektivet på byggeskikk blir i dag opprettholdt av Statens Jury for Byggeskikk, og omfatter også en landskapsmessig forståelse av arkitektur. Bygninger som evner å gå inn i sin tid med selvtillit og arkitektonisk styrke gjør ofte dette gjennom å anerkjenne landskapets rolle. Verken servil tilpasning eller autistisk egenrådighet er strategier som kjennertegner god byggskikk, de som derimot klarer å se potensialet i landskapet for å forene bygninger og natur- og kulturlandskap fortjener denne betegnelsen. Ikke minst kan man merke seg hvor essensielt det er at bygninger bidrar til selve dannelsen av stedsidentitet og stedsopplevelse. De siste årene har også byggeskikkprisen vært ønsket å premiere bygninger som gjør at alle, enten de sitter i rullestol eller har nedsatt syn, får glede av dem. Et annet vesentlig poeng er å skape bygninger som belaster det ytre miljøet mindre, derfor legges det vekt på en bærekraftig byggeprosess, gode materialvalg, og lavt energibruk i bygningens levetid. Hver gang noen oppfører en bygning, liten eller stor, bygger de noe som sannsynligvis blir stående i lang tid, ofte i flere hundre år.

Statens byggeskikkpris er til for å vise frem forbilder, gode eksempler på at arkitekturen kan være en sterk kraft i våre samfunn, og at nye bygninger kan ha et mangfold av egenskaper, og at de kan peke langt ut over seg selv.

Av Erling Dokk Holm, Juryleder Statens Byggeskikkpris 2009-2012