Mathallen på torget i Bergen og Nedregate Kulturkvartal

Mathallen på torget i Bergen og Nedregate Kulturkvartal var også nominert til Statens Byggeskikkpris 2013.

Mathallen på torget i Bergen

Mathallen har gitt torghandlerne i Bergen et halvklimatisert salgsareal tilpasset de historiske omgivelsene og byplanmessige føringer. Samtidig har bygningen et eget nåtidig uttrykk. Torghandel, turistinformasjon og Norsk Sjømatsenter har fått attraktive lokaler i en gjennomarbeidet bygning med stor fleksibilitet. Opprydning og opprustning av torget er gjennomført og det har fått en ny helhet.

Det har i mange år vært et ønske å få oppført en permanent bygning med nødvendig klimatisering for torghandlerne på fisketorget i Bergen. Derfor gjennomførte Bergen kommune en åpen arkitektkonkurranse i 2009 som ble vunnet av Eder Biesel Arkitekter AS.

Mathallen er bygget på torget i Vågen som er hjertet av Bergen. Det ligger vis&vis Bryggen og i buffersonen til dette verdenskulturminnet.

Bygget ivaretar byplanmessige føringer på en god måte. Bygningen har en trekantet plan tilpasset siktlinjer fra tilgrensende gater ut mot Vågen. Den toetasjes bygningen har også en beskjeden høyde slik at den historiske fasaderekken langs Strandkaien fortsatt fremstår som byromsavgrensning mot Vågen.

Prosjektet har omfattet en byromsopprydning på torget, hvor mange nødvendige installasjoner er integrert i bygningen og et underjordisk teknisk anlegg. Det har gjort det mulig å etablere torget som en kontinuerlig flate. Opprydningen og opprustingen av torget bidrar til å styrke sammenhengen i byrommet rundt Vågen.

Grepet med den kontinuerlige flaten er videreført i bygningen. Bygulvet er trukket inn i første etasje og etablert som en gjennomgående skrå flate uten trinn. Dette er særdeles vellykket. I første etasje er det en transparent fasade med store skyvedører og halvklimatiserte arealer for torghandlerne. Andre etasje gir rom for turistinformasjon og Norsk Sjømatsenter. Interiøret er gjennomarbeidet med stor fleksibilitet for ulike behov. I den nordvestre delen av bygget ligger en servicedel i tre etasjer. Andre etasje og hele servicedelen har spilekledning som er fargesatt slik at den spiller sammen med Bryggens historiske fasader. Dette er et vellykket grep som forankrer bygningen til omgivelsene samtidig som den fremstår med et eget nåtidig uttrykk.

Mathallen har skapt klart bedre arbeidsforhold for torghandlerne og gitt byen en markedsplass med spennende matopplevelser for både turister og byens beboere.

Nedregate Kulturkvartal

Nedregate Kulturkvartal er et forbilledlig og vakkert ombyggingsprosjekt der verneverdig industribebyggelse har fått nytt innhold med kunstgalleri, kontorer, barnehage og mediehus.

Nedregate 5–7 ligger langs Akerselva, i et gammelt industribelte som nå er transformert til en ny kultur- og utdanningsakse. Intensjon med prosjektet er å skape et dynamisk kulturkvartal med hovedvekt på filmproduksjon, kunst og kultur. Spacegroup har gjennom et tett samarbeid med byggherren realisert intensjonene på en innovativ, elegant og gjennomført måte.

Kulturkvartalet består av to bygninger adskilt av en gangvei. Bygningen sør for gangveien inneholder Signal Mediahus for filmproduksjon, animasjon, lyddesign og distribusjon i den vestre delen og utstillingslokaler for OCA (Office for Contemporary Art) i den østre. Bygningen nord for gangveien inneholder kontorlokaler, en kafé og NY York kulturbarnehage.

I den delen hvor Signal Mediahus holder til, er ny konstruksjon satt inn i skallet av den gamle. Arealene er godt disponert og behovene for mørke og lyse soner er hensiktsmessig løst. Funksjoner som ikke krever dagslys er plassert i kjelleren, mens et samlende og åpent fellesrom i første til tredje etasje knytter de øvrige funksjonene sammen. Dette er et vakkert og særpreget interiør, hvor en skulpturell trapp og en vegg dekket med grønne planter skaper en spennende kontrast til de gamle teglveggene. Den nye konstruksjonen er kreativt tilpasset de gamle vinduene. Glasstak gir dagslys inn til sentrale deler av den dype bygningskroppen.

I utstillingsrommet der OCA holder til, gir de gamle takkonstruksjonene og teglveggene karakter til rommet. Et velformet trappeamfi er tilført. Den fungerer både som auditorium og adkomst til kontorer, møterom og atelierer i 2. etasje.

Ny York barnehage er en kulturbarnehage med fire baser. Et stort dobbelthøyt rom mot elven tjener som felles aktivitetsrom. Også dette har en auditoriumstrapp som formidler kontakt mellom etasjene. Barnehagens utearealer er felles med en annen barnehage og inngår ikke i prosjektet.

Nedregate Kulturkvartal viser hvordan bevaringsverdige bygninger kan tas i bruk til nye formål. Førsteklasses programmering, arkitektonisk utforming og utførelse har skapt vakre lokaler som både kontrasterer og tar i bruk den gamle bygningskroppen på en interessant måte. Tilpasning av verneverdig bebyggelse til nye formål er stadig mer aktuelt i Norge og er en krevende øvelse. Nedregate Kulturkvartal er en meget vellykket ombygging og er et forbilde å strekke seg etter.