Hedrende omtale: Rundeskogen (Tre tårn), Sandnes

Prosjektet er et godt eksempel på fortetting i et eksisterende boligområde.

Gjennom å bygge i høyden på denne krevende tomta, har arkitekten lykkes med å heve kvaliteten for omkringliggende områder. Samtidig fornyer arkitekten boligblokken som bygningstype gjennom en forbilledlig bearbeiding av fasader, form og orientering. 


Byggherre       Rundeskogen AS (Kruse Smith AS og Otium AS) 
     
Arkitekt    Helen & Hard AS (i samarbeid med dRMM) 
     
Landskapsarkitekt    Helen & Hard AS i samarbeid med Schönherr Landskab og RUM AS 
     
Sted    Nikkelveien 18,20 og 22, Sandnes 
     
Størrelse   14 250 m2 (eks. parkering) 
     
Ferdigstilt    2013

  1. Foto: Espen Gees
  2. Foto: Espen Gees
  3. Foto: Espen Gees

Byens randsone

Rundeskogen (Tre Tårn) er en del av Rundeskogen boligområde nordvest for Sandnes sentrum, i randsonen mellom et eldre industriområde og et etablert boligområde med tett-lav bebyggelse. Prosjektet består av tre boligblokker på 11-16 etasjer, med totalt 114 leiligheter. Boligblokkene er gitt en fasettert form og vellykket plassering. Dette gir prosjektet en letthet på tross av størrelsen og bidrar til å bevare åpenhet og utsikt mot fjorden.  

Høy boligkvalitet

Prosjektet har gjennomgående godt utformede leiligheter hvor ettermiddagssol i oppholdsrommene og utsikt mot omkringliggende landskap er ivaretatt. Boligene har god takhøyde og generøse vindusarealer som sikrer gode dagslysforhold i leilighetene. 

Prosjektet er på mange måter preget av overskudd og omtanke, men juryen hadde håpet at dette overskuddet i større grad også preget fellesarealene innendørs. Det er en stor kontrast mellom den omsorgsfulle og nyskapende detaljeringen av eksteriøret og den konvensjonelle materialbruken innendørs.

Universell utforming er godt ivaretatt både i fellesområder, i adkomst til bygningene og inne i leilighetene. 

Treet som metafor

Boligblokkene referer til «treet» som metafor der sokkelen er «stammen», og boligene fungerer som «kronen». Første boligplan er løftet opp fra bakken og krager ut på konsoller fra "stammen". Dette minimerer bygningenes fotavtrykk og opprettholder gode utsiktsforhold inne i boligen samtidig som det ivaretar en luftighet i oppholdsarealet på bakken. "Stammen" inneholder trapp, heis og adkomstfunksjoner og strekker seg over tre etasjer. Arkitektene viser vilje og evne til å eksperimentere med form og uttrykk, og de oppnår gode boligkvaliteter gjennom en fornyelse av boligblokken som bygningstype. Dette er prisverdig.

Utformingen av tårnene er gitt en tredimensjonal form med en gjennomarbeidet, artikulert fasade. Samspillet mellom den sofistikerte geometrien og fasadeplatenes ulike optiske egenskaper, gir tårnene et interessant visuelt uttrykk. 

Juryen lar seg også imponere av den godt studerte orienteringen av de store bygningene. Sammen med varierende høyder, ulike farger og variert vindusplassering, har man oppnådd en romlig variasjon i området. Slik får også anlegget en silhuett som stadig endres når en beveger seg på bakken.

Et løft for Rundeskogen boligområde

Bygningene er lagt til yttergrensen av tomten mot industriområdet i øst. Felles oppholds- og aktivitetssoner mot sør og vest får gode solforhold og integreres godt i det eksisterende boligområdet. Lekeutstyr er bygget på stedet og lekent inkludert i den inntrukne sokkelen på boligblokkene. 

Den markante høydeforskjellen mot industriområdet er utnyttet til å skille biltrafikk fra grøntområdene. Et parkeringsanlegg for bil og sykler er lagt inn i bakken, og den grønnkledde skråningen gir en hyggelig adkomst til boligtårnene fra denne siden. Skråningen opp mot en felles gangveg er beplantet med frukttrær og bærbusker som tilhører hver enkelt av leilighetene. 

En gang- og sykkelveg med gangbro over hovedvegen sikrer trygg forbindelse til Rundeskogen som er det nærmeste turområdet for beboerne i området.