Statens Byggeskikkpris

Fra 1. juli 2016 overtok Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Husbankens arbeid med byggeskikk, inkludert Statens byggeskikkpris. Fagstoffet om byggeskikk ligger nå på DiBK sine sider.