Statens Byggeskikkpris

Fra 1. juli 2016 overtok Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Husbankens arbeid med byggeskikk, inkludert Statens byggeskikkpris. Fagstoffet om byggeskikk ligger nå på DiBK sine sider, se lenke nedenfor. Det er foreløpig ikke satt noen frist for å sende inn forslag til Statens byggeskikkpris for 2017. Når frist og prosedyre er klart, vil informasjon om dette publiseres på dibk.no.