Rundbordssamtale om byggeskikk

For å få frem ulike innspill på hvordan Husbanken kan arbeide for å stimulere til bedre byggeskikk ble det i 2006 arrangert en rundbordssamtale med deltagere fra planlegging, byggebransje og forskning.

Diskusjonen tok utgangspunkt i Husbankens vide og tverrfaglige byggeskikkbegrep:«God byggeskikk er en kvalitet ved de bygde omgivelsene der hensynet til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk, energi og universell utforming inngår i enstedlig helhet.»

Her er den interessante samtalen mellom deltagerne

NB! Denne PDF-filen er et utdrag fra Husbankens jubileumshefte fra 2006

Fra venstre: Ragnhild Skogheim (foran): sosiolog, forsker ved NIBR Maren Holsen: seksjonsleder for landskapsarkiektur i Multiconsult, Birgit Rusten: daglig leder av NABU (Norske arkitekter for bærekraftig utvikling), Ellen de Vibe: byplansjef i Oslo kommune, Peder Backe: eier og leder av Backegruppen og styreleder i Byggenæringens landsforbund, og Nicolai Riise: daglig leder av MAD arkitekter.

Fra venstre: Ragnhild Skogheim (foran): sosiolog, forsker ved NIBR Maren Holsen: seksjonsleder for landskapsarkiektur i Multiconsult, Birgit Rusten: daglig leder av NABU (Norske arkitekter for bærekraftig utvikling), Ellen de Vibe: byplansjef i Oslo kommune, Peder Backe: eier og leder av Backegruppen og styreleder i Byggenæringens landsforbund, og Nicolai Riise: daglig leder av MAD arkitekter.