Landskapskonvensjonen

Initiativet til landskapskonvensjonen ble tatt i 1994 av kongressen for lokale og regionale myndigheter i Europarådet.

Landskapskonvensjonen   Konvensjonen ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i juli 2000 og Norge godkjente konvensjonen i 2002. Konvensjonen trådte i kraft i 1. mars 2004