Offentlige rundskriv

Om endringer av estetikkbestemmelser i plan- og bygningsloven i 1995: "Estetiske hensyn skal heretter vektlegges sterkere i plan-og byggesaksbehandlingen".

Rundskriv KAD/MN-rundskriv H-7/97  
Kommunal- og arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet informerer i dette rundskrivet fra 1997 om endringene i plan- og bygningsloven for sikring av estetisk kvalitet, §§ 2, 20-1 og 74 nr 2.