Påmeldte til Statens Byggeskikkpris 2014

Det har kommet inn 55 bygg. Selve kåringen finner sted i Oslo 17. juni 2014.

Det er påmeldt 55 bygg fordelt på ti kategorier. Disse er eneboliger, boligområder, skoler og undervisningsbygg, omsorgsboliger, hytter og fritidsboliger, barnehager, kulturbygg, næringslokaler, steds- og byutvikling samt kategorien "annet".

Av de 55 påmeldte byggene, nominerer juryen de  som vurderes som mest interessante til konkurransen.

De påmeldte er
Kategori 1 Eneboliger:
Passivhus Talgje, Arkitekt:Ratio arkitekter, Finnøy kommune
Stenshagen, Konvallveien 34,Arkitekt: Breili og Partnere AS, Oslo kommune
Økohuset, Biestøa 5, Arkitekt: Bjørn Berge, Gaia, Lista, Grimstad kommune

Kategori 2 Boligområder
Ungdomsboliger i Hokksund, Arkitekt:Code: arkitektur as, Øvre Eiker kommune
Lerkendal Studentby, Klæbuveien, Trondheim,Arkitekt:Svein Skibnes, Trondheim kommune
Støperiet, Michael Krohnsgt 99, Bergen. Arkitekt: LINK arkitektur as
SIB Grønneviksøren, Bergen. Arkitekt: 3RW Arkitekter
Rundeskogen, Sandnes.Arkitekt:Siv Helene Stangeland, Reinhardt Kropf, Njål Undheim, Nadine Engberding i samarb. med DRMM, London.
Kløvertunet BL, Rissa kommune.Arkitekt: Steinar uddu.
Speilet Solsiden, Trondheim. Arkitekt: ARC Arkitekter AS
D36 - Green House, Dælenenggata 36, Oslo. Arkitekt: Element Arkitekter
Sogn Studentby (fortetting, 6 nye bygg), Oslo. Arkitekt: HRTB
Osterhausgaten 10, Oslo. Arkitekt: LINK arkitektur as

Kategori 3 Omsorgsboliger
Rådalslien bofellesskap, Bergen. Arkitekt: Arktiektgruppen Cubus AS
Ranheimsveien 149, Torndheim. Arkitekt: Vis - a - vis

Kategori 4 Hytter/Fritidsboliger
Solsiden, Grøndalen, Hemsedal. Arkitekt: Skaara Arkitekter AS

Kategori 5 Barnehager
Vålandshaugen barnehage, Stavanger. Arkitekt: Abacus as/Asplan Viak AS

Kategori 6 Skoler/undervisningsbygg
Nord-Østerdal VGS, Tynset. Arkitekt: K. Longva, Ewan Smith, Fredrikke Finne Seip, Cathrine Hovden, Nils Koplin, Tor Helge Storkaas, Matthias Silberkuhl, Cornelia Fischer Ekhorn
Domus Media, Oslo. Arkitekt: Erik Møller Arkitekter og C.F. Møller Norge AS
Askim Ungdomsskole, Askim. Arkitekt: div. A arkitekter
Andrea Arntzens hus, HIOA Sykepleierutdanningen, Oslo. Arkitekt:Lund og Slaatto Arkitekter
Åmot skule, Vinje. Arkitekt: L2 Arkitekter AS
Nydalen VGS, Oslo. Arkitekter: LINK arkitektur as
Norges Handelshøyskole NHH, Bergen. Arkitekter: LINK arkitektur as
Søreide skole, Søreidgrend, Bergen. Arkitekter: Asplan Viak AS - Bergen
Kuben yrkesarena, risløkka, Oslo. Arkitekter: Arch Uno AS og Arkitektpartner AS
Kvinnherad kulturskolesenter, Husnes, Kvinherad. Arkitekter: Rambøll Norge AS arkitektur og LeadInc

Kategori 7 Kulturbygg
Ælvespeilet kulturhus, Porsgrunn. Arkitekter: Dyrvik Arkitekter
Hamar kulturhus, Hamar. Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten AS i samarb. m. Andersen + Fremming
Bok og Blueshus, Notodden. Arkitekter: Askim/Lantto Arkitekter og Arkitektkontoret Børve og Borcsenius
Litteraturhuset i Fredrikstad med torg og sidebygg, Storgata 11, Fredrikstad. Arkitekter: Griff Arkitektur AS
Cornerteateret, Møhlenpris, Bergen. Arkitekter: Paal Kahrs Arkitekter AS
Ringve Museum, Trondheim. Arkitekter: LINK arkitektur as
Galleri Adde etterquist, Storjord, Saltdal. Arkitekter: LPO Arkitekter

Kategori 8 Næringslokaler
Powerhouse Kjørbo, Bærum. Arkitekter: Snøhætta
Kontorbygget Troll, Jåttåvågen, Stavanger. Arkitekter: Eder Biesel Arkitekter AS
Hovedkontoret NINA (Norsk insitutt for naturforskning), Gløshaugen, Trondheim. Arkitekter: Pir II AS
Sluppenveien 17 A, Trondheim. Arkitekter: arc arkitekter as
Fornebu S, Snarøya, Bærum. Arkitekter: AMB arkitekter as
Sparebank 1 SMN, Trondheim. Arkitekter: Agraff AS
Fredrik Selmers vei 4, Oslo. Arkitekter: F.S. Platou(1982) og LPO arkitetker (2013)
Horne Brygge, Florø.Arkitekter: Kinn Arkitektur
DNB Solheimsviken, Bergen, Petter Bogen Arkitektkontor
Eni Norge, Hammerfest. Arkitekter: MAKE arkitekter
Mellombygget, Stavanger. Arkitekter: bark arkitekter
Gjensidige HK og NSB HK, Oslo. Arkitekter: Lund og Slåtto arkitketer
Østensjøveien 27, Oslo. Arkitekter: Henning Larsen Architects

Kategori 9 Sted- og byutvikling
Borkeplassen, Trondheim. Arkitekter: Team 3 (Arne Henirksen, Jensen og Skodvin, Carl-Viggo Hølmebakk)
Vulkan (området), Oslo. Arkitekter: LPO Arkitekter AS, Niels Torp Arkitekter AS, Kristin Jarmund Arkitekter AS
Rådhuskvartalet i Kristiansand. Arkitekter: HRTB Arkitekter

Kategori 10 Annet
Kronstad Distriktspsykiatriske senter, Bergen. Arkitekter: Origo
Førde rådhus, Førde. Arkitekter: Nordplan AS og Mestres Wåge Arquitectes SLP
Sotra Arena, Straume, Fjell. Arkitekter: Longva arkitekter
Gvepseborg Restaurant, rjukan, Tinn. Arkitekter: Context AS
Arendal Brannstasjon, Arendal. Arkitekter: LINK arkitektur as
Skur 84, Sjursøya, Oslo. NAV A:S/Arkitekt MNAL

 

Stavanger
Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole, Bjergsted ble vinner av Statens byggeskikkpris 2013.