Røros kommune

Det ble instituert en byggeskikkpris i Røros for ca 10 år siden. Den ble utdelt 2 ganger i 2002 og 2003 og kunngjort ytterligere en gang. Det var en pris som var vedtatt etablert av hovedutvalg for tekniske tjenester og med en jury utpekt av hovedutvalget.

Prisen har med andre ord ikke vært “aktiv” på mange år, men vi ønsker å gjøre en vurdering av om det er grunnlag for vekke opp igjen ordningen. Og da med en bedre politisk og organisatorisk forankring gjennom eksempelvis en sak for kommunestyre. Dette får vi opplyst fra rådmann Jon Ola Kroken i Røros kommune.