Bergen kommunes arkitektur- og byutviklingspris

Bergen kommunes arkitekturpris og byutviklingspris

Bergen kommunes arkitekturpris og byutviklingspris 2010, Juryens begrunnelse:

Arkitekturprisen 2010 ble tildelt Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS for Ternen Borettslag. Byggherre er Bergen og Omegn Boligbyggelag

- Ternen borettslag er det første bygget og med de første beboerne i 41 boliger som markerer starten på utvikling av det nye byområdet på vestsiden av Damsgårdssundet. Arkitekten har gjennom en dynamisk uttrykk og formgiving av byggene villet spille opp mot det bratte terrenget mot Løvstakken, og det brå møtet mellom bebyggelse og sjø. Byggene er robust, men vakkert formet og alle boligene i ulike størrelser har meget gode boligkvaliteter og har fått god kontakt til sjøen og utsikten. Uteområdene mellom bygningene og utforming av kaiarealene mot sjøen gir boligene nye attraktive kvaliteter i denne tette bystrukturen.

Ternen er prosjektert og bygget som et lavenergiprosjekt. Prosjektet har et beregnet energibehov på 92kWt/m2 pr år, og er således godt under energiklasse B. Borettslaget er tilknyttet fjernvarmenettet. Ternen er et pilotprosjekt i utvikling av energieffektive ventilasjonssystemer, sa byråd Lisbeth Iversen da hun overrakte prisen.


Bildeleringen fikk Byutviklingsprisen 2010
- Den økende private bilbruken er i dag en av de største utfordringene knyttet til klimautfordingene vi står overfor. Bildeleringen er forbilledlig klimaadferd og et viktig bidrag til god byutvikling. Bergen kommune vil gjerne hedre de som har tatt initiativ til dette gode tiltaket og til alle dere som er sammen om å drifte dette. sa byråd Lisbeth Iversen da hun overrakte Byutviklingsprisen 2010 til styreleder Siglinde Svare og daglig leder Marit Hjelseth i Bildeleringen i Bergen.

Bildeleringen BA i Bergen er et privat initiativ og en organisasjon drevet på et non-profit grunnlag. Bildeleringen BA har i dag ca. 660 andelshavere, og disponerer 73 moderne biler i forskjellige størrelser og med god drivstofføkonomi/lave CO2-utslipp. Bilene er parkert i sentrum, Sandviken, Landås/ Minde og Damsgård/Laksevåg. Bildeleringen vokser med ca. 15-20% hvert år. Neste vår vil det også komme bil i Fyllingsdalen


Formålet med Bergen kommunes arkitekturpris og byutviklingspris

Arkitekturprisen skal tildeles prosjekter som svarer på de store utfordringene som hele byggebransjen står overfor og som bidrar til at Bergen kan vise fremtidsrettete bygg, anlegg og områder som bidrar til et klimanøytralt Bergen og som har høy kvalitet på utforming og arkitekttur. Prisen er både et virkemiddel og en oppfølging av at Byrådet har lagt frem et program for dette arbeidet.