Moss kommune

Foto: Link Arkitektur as

Moss kommunes byggeskikkpris

Statutter Moss kommunes byggeskikkpris

Moss kommunes byggeskikkpris 2011, juryens begrunnelse:

Moss bys pris for god byggeskikk 2011 ble utdelt sammen med en rekke andre lokale priser under Mossegallaen i Parkteateret i januar. Prisen gikk til:

Industrianlegg Tykkemyr 27 

Se bilde og artikkel i Moss avis

v/Tiltakshaver Furututen as og 
Arkitekt Link signatur as

for prisverdig gjennomført industriprosjekt for Hansen Protection as i et eksponert naturområde ved byens hovedinnfartsåre. Ved klar oppdeling av de enkelte funksjoner for lager, produksjon og administrasjon, god bygningsutforming og terrenginnpassing har det lykkes å skape et høyverdig, moderne anlegg i en svært krevende tomtesituasjon, og som nå kan stå som en god eksponent for den grønne industribyen Moss.

Hedrende omtale til:
Administrasjonsbygg, Industriveien 76
v/ Tiltakshaver Agrosol as/ Kjell Aanerød
For et overskuddspreget, lite administrasjonsbygg for miljøteknologifirmaet AgroNova as, som med god terrengtilpasning, gjenbruksmaterialer og med beslektede utformingsmotiver fra det bestående industribygget har skapt et uvanlig og sjarmerende tilskudd til industrianlegget og arbeidsmiljøet på eiendommen.
Og til
Bofellesskapet på Peer Gynts vei 60
v/ Tiltakshaver Moss kommunale eiendomsselskap
Arkitekt Plus arkitektur as
For et vel utformet bofellesskap med god tilpasning til tomt, terreng og omgivelser som har lykkes med å skape et tiltalende boliganlegg med særdeles god arealutnytting og som kan stå som en god, nyskapende representant for denne bygningsfunksjonen.