Kragerø kommunes kulturpris og restaureringspris

Kragerø kommunes kultur- håndverks- og byggeskikkpris

Retningslinjer for Kragerø kommunes kulturpris

 1. Kragerø kommunes kulturpris er på kr. 20.000,-
 2. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, grupper eller lag som er hjemmehørende i Kragerø eller har tilknytning til Kragerø kommune, og som har gjort/gjør en innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet.
 3. Prisen kan gis til eldre som en ærespris og/eller til unge - som en oppmuntring.
 4. Det er Kragerø Kulturstyre eller organ med samme bemyndigelse som bestemmer hvem prisen skal gis til.

Statutter for restaureringspris; Kragerø kommune

 1. Kragerø Kulturstyre deler hvert år ut en restaureringspris bestående av et kunstverk, innkjøpt av en lokal kunstner. Aktuelle kandidater vurderes av Formannskapet, som vedtar hvem prisen skal tildeles.
 2. Prisen skal tildeles: Privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, sjøbuer, offentlige bygninger eller andre bevaringsverdige bygninger som er utvendig restaurert.
 3. Prisen kan også tildeles hus/bygninger av ovennevnte kategori som gjennom godt og pietetfullt vedlikehold har bevart sitt opprinnelige eksteriør.
 4. Prisen bør så langt råd er fordeles med en viss geografisk spredning.
 5. I tillegg til den ordinære restaureringsprisen kan det samtidig deles ut et diplom, eller en annen form for påskjønnelse, bør fortrinnsvis sees i sammenheng med restaureringsprisen og det hus/bygg som blir tildelt denne.
 6. Diplomet/påskjønnelsen kan også gis til håndverkere som gjennom en årrekke har utvist forståelse for, innsikt i og utførelse av restaureringsarbeider.
 7. Lokale byggmestere og arkitekter kan også tildeles dette diplomet/påskjønnelsen for sin delaktighet i vellykkede restaureringsarbeider.
 8. Prisene kunngjøres på forhånd i distriktets aviser hvor folk anmodes om å fremme forslag på kandidater.
 9. Fra og med 1997 alternerer restaureringsprisen med byggeskikksprisen, således at disse utdeles hver annet år.
 10. Bygninger eller andre bygninger. I statuttene for denne prisen heter det bl.a. at man skal vektlegge: form, materialbruk og fargevalg, funksjonelle løsninger, nye uttrykksformer og ideer. Videre byggets/byggenes tilpasning til omgivelsene, bygningsvern, økologiske hensyn, bærekraftig utvikling, samt terreng og landskapstilpasning.
 11. Disse forslag må fremmes skriftelig med en begrunnelse for den enkelte kandidat.