Byggeskikk

Fra 1. juli 2016 overtok Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Husbankens arbeid med byggeskikk, inkludert Statens byggeskikkpris. Fagstoffet om byggeskikk ligger nå på DiBK sine sider, se lenke nedenfor.

Les mer om byggeskikk på dibk.no

  

Statens Byggeskikkpris

Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. 

Tidligere prisvinnere Statens Byggeskikkpris 

Les mer om byggeskikkprisen på dibk.no