Skjemaer

Her finner du skjemaer som utfyllbare PDF-er. Lagre først skjemaet på egen pc, deretter åpner du det fra pc-en, fyller ut og lagrer på nytt. 

Elektroniske søknadsskjemaer for flere av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, samt bostøtte, finner du på sidene som omhandler virkemidlene.