Webinar for boligbransjen: Leieboliger som trygt alternativ

Start: 19. mai 2021 10.00
Slutt: 19. mai 2021 11.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Åpent for bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet
Påmeldingsfrist: 18. mai 2021 09.00

Husbanken øst inviterer bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet til digitalt informasjonsmøte om hvordan skaffe private utleieboliger. Møtet er spesielt for boligutviklere/selskap som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

Hvordan kan utbyggere møte kommunens behov for boliger til vanskeligstilte?

Mål 2 i ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk er at leie skal være et trygt alternativ. Et av regjeringens tiltak for å nå dette målet er å gi flere lån fra Husbanken til private utbyggere av utleieboliger.

I utgangspunktet kan alle kommuner fremskaffe gode utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom private selskap som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Program

  • Husbankens tildelingsbrev 2021 og økonomiske virkemidler, v/Helene Jordheim, Husbanken øst
  • Tilvisingsavtaler: bakgrunn, arbeidsprosess, verktøy og eksempler, v/Lars K. Halleraker, Husbanken øst 
  • Gode utleieboliger i store prosjekter, v/Ellen Solberg, Selvaag utleieboliger AS
  • Gode utleieboliger i mellomstore prosjekt, v/Petter Witnes, Witnes eiendom AS
  • Bruk av rammeavtale for å fremskaffe utleieboliger med tilvisingsavtale, v/Linda Haugen, Lørenskog kommune
  • Lånevilkår og bankfaglige vurderinger, v/John Grønset, Husbanken øst
  • Spørsmål og svar

Vi sender deltakerlenke dagen før webinaret. 

Vel møtt!