Endre lånevilkår

Hvilke muligheter dere har for å endre vilkårene, er avhengig av om lånet har fast eller flytende rente.

Lånet har flytende rente 

Da kan dere be om å få 

 • endre mellom serie- og annuitetslån
 • endre til halvårlig, kvartalsvis eller månedlige betalinger
 • endre forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20
 • endre løpetiden, maksimalt 30 år, for enkelte 50 år, fra utbetalingsdato
 • en kombinasjon av fast og flytende rente på lånet

Vær klar over at Husbanken kan ha satt særlige vilkår ved godkjenning av lånet.

Ved å logge inn på Mitt kundeforhold kan dere 

 • endre til fastrenteavtale i 3, 5, 10 eller 20 år 
 • velge en kombinasjon av fast og flytende rente hvis dere har to eller flere dellån på ett lån. 

Lån med fastrente

Uten at det påvirker renteavtalen kan dere endre

 • mellom serie- og annuitetslån
 • forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20

Det utløser over- eller underkurs hvis dere velger å

 • bryte avtalen om fastrente
 • betale inn ekstra avdrag
 • innfri lånet 

Kontakt Husbanken hvis dere ønsker å gå over fra fast til flytende rente, så sender vi nye avtaledokumenter som dere må signere og returnere til oss per post (original signatur). Vær oppmerksom på at avtalen om fastrente kun kan brytes mellom den 06. og 24. i hver måned.

Over- og underkurs vil bli rapportert inn som renteutgifter og -inntekter til Skatteetaten.