Veileder for lån

Innledning

Denne veilederen er til hjelp for innbyggere, utbyggere, representanter for borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører som kan søke om lån fra Husbanken.

Forskriftsteksten er gjengitt i farget boks.  Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp for å forstå regelverket.