Veileder for lån fra Husbanken

Forskrift og veiledning for lån

Denne veilederen er til hjelp for innbyggere, utbyggere, representanter for borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører som kan søke om lån fra Husbanken. Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp for å forstå regelverket.