Virkeområdet

§ 1-1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for tildeling og forvaltning av lån fra Husbanken.

Veiledning til § 1-1

Forskriften og veilederen gjelder for lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger for vanskeligstilte, lån til studentboliger og startlån.

Lån til omsorgsboliger og sykehjem er foreløpig ikke innlemmet i forskrift om lån fra Husbanken. Denne lånekategorien er fortsatt regulert av forskrift om husbanklån til omsorgsbolig mv.

Neste  § 1-2 Formål

Til innholdsfortegnelsen