Gebyr for lån

§ 8-7 Gebyrer

For lån i Husbanken fastsetter departementet gebyrer for etablering av lån og terminvarsel.

Husbanken fastsetter gebyrer i forbindelse med innkreving i tråd med lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven), forskrift 14. juli 1989 nr. 562 om forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) og lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Husbanken får fullmakt til å fastsette gebyrer for å dekke andre omkostninger innenfor rammer som fastsettes av departementet.

På denne siden får dere en oversikt over Husbankens gebyr i forbindelse med etablering, forvaltning og mislighold.

Tilbake til § 8-6 Terminforfall på lån i Husbanken

Neste § 8-8 Virkemidler ved betalingsproblemer

Til innholdsfortegnelsen