Terminforfall på lån i Husbanken

§ 8-6 Terminforfall på lån i Husbanken

Renter og avdrag skal betales i månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved mislighold av lån kan Husbanken pålegge lånekunden månedlige terminer. Borettslag som er tilknyttet sikringsordninger mot husleietap og kommuner tilbys også halvårlige terminer.

Veiledning til § 8-6

Kundene kan velge forfallsdato 1., 12. eller 20.

Tilbake til § 8-5 Nedbetalingsvilkår

Neste § 8-7 Gebyrer

Til innholdsfortegnelsen