Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon

§ 7-3 Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon

Husbanken kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendig for å kunne avgjøre søknaden, og innhente opplysninger fra andre myndigheter.

Både før og etter at lånet er utbetalt kan Husbanken kontrollere at vilkårene i lånevedtaket er oppfylt gjennom å

  1. be om nødvendige opplysninger og dokumentasjon
  2. innhente opplysninger fra andre myndigheter
  3. besiktige tiltaket og om nødvendig be låntakeren medvirke til besiktigelsen.

Veiledning til § 7-3

Husbanken forutsetter at låntakeren gir nødvendige opplysninger og dokumentasjon som Husbanken ber om, og at låntakeren medvirker ved befaring. Manglende medvirkning fra låntakerens side kan anses som brudd på låneavtalen.

Tilbake til § 7-2 Søknadsløsning og dokumentasjon

Neste § 7-4 Kredittvurdering og låneutmåling

Til innholdsfortegnelsen