Søknadsløsning og dokumentasjon

§ 7-2 Søknadsløsning og dokumentasjon

Ved søknad om lån skal Husbankens søknadsløsning benyttes .

Lånsøker dokumenterer at vilkårene for tildeling av lånet er oppfylt ved å vedlegge den dokumentasjonen som følger av søknadsløsningen.

Veiledning til § 7-2

Alle private og offentlige virksomheter skal bruke Husbankens digitale søknadsløsning via husbanken.no. Personlige lånsøkere og personer som søker om overtakelse av lån må fortsatt sende inn papirsøknad.

I søknadsløsningen fremgår det hva slags dokumentasjon som skal legges ved og hvilke  egenerklæringer som må fylles ut.

Tilbake til § 7-1 Generelle krav for å få lån

Neste § 7-3 Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon

Til innholdsfortegnelsen