Formålet med lånet

§ 5-1 Formålet med lånet

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Veiledning til § 5-1

Kommunene låner inn startlånmidler fra Husbanken for videre utlån til personer som oppfyller krav knyttet til formålet med startlånet, basert på den enkeltes økonomi og posisjon på boligmarkedet.

Startlån skal være et tilbud om boligfinansiering til husstander som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner – verken nå eller i løpet av de nærmeste årene.

 

Neste § 5-2 Hvem kan få startlån

Til innholdsfortegnelsen