2. Hvem kan få tilskudd

«Forskrift § 2 Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.»

Det er bare studentsamskipnader og studentboligstiftelse som er forhåndsgodkjent av Kunnskapsdepartementet som kan søke tilskudd.

Tilbake til 1. Formål

Neste 3. Hva kan det gis tilskudd til

Til innholdsfortegnelsen