10. Søknadsprosess og saksgang

Retningslinje 10. Søknadsprosess og saksgang

Søker sender søknadene om godkjenning og utbetaling til:

Husbanken Bodø, Postboks 1404, Bodø

Husbanken kan ta kontakt for å be om utfyllende skriftlig informasjon under hele søknadsprosessen og har krav om sluttbefaring ved ferdigstilling av prosjektet.

For å sikre rask saksbehandling, er det viktig at søknaden er komplett. Normal saksbehandlingstid er inntil tre uker. Når Husbanken godkjenner prosjektet blir tilskuddet vanligvis utbetalt som beskrevet i kapittel 6.

Tilbake til 9. Krav om tilbakebetaling

Neste 11. Boliger tilrettelagt fort studenter med nedsatt funksjonsevne

Til innholdsfortegnelsen