Veileder - Tilskudd til boligsosialt tiltak

Denne veilederen er ment som en hjelp for frivillige aktører, organisasjon, sosiale entreprenører, stiftelser og andre som ønsker å søke Husbanken om boligsosialt kompetansetilskudd.

Veilederen er oppdatert per 7. desember 2021

Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen. Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp for å forstå regelverket.

1. Formål
2. Tildelingskriterier
3. Tilskuddsutmåling
4. Prioriteringer
5. Innhenting og kontroll av opplysninger
6. Utbetaling
7. Bortfall og tilbakebetaling av tilskudd
8. Offentliggjøring av resultatene
9. Klageadgang
10. Saksgang