Lån til barnehager

Husbanken har tidligere gitt lån til å bygge ny barnehage, nytt tilbygg eller oppgradere eksisterende bygg.