Lån til barnehager

Husbanken kan gi lån til å bygge ny barnehage, nytt tilbygg eller oppgradere eksisterende bygg. 

Etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, er det satt av 250 millioner kroner til finansiering av private barnehager i 2021. Søknader om lån kan sendes inn fra 1. juli. De blir behandlet fortløpende. Når midlene er brukt, vil Husbanken gi avslag. 

Husbanken kan gi lån til å bygge ny barnehage, nytt tilbygg eller oppgradere eksisterende bygg. 

Lånet skal bidra til god kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet, spesielt innenfor universell utforming, trygghet og funksjonalitet.

 Husbanken stiller følgende krav til eierne:

 • Kommunen må anbefale barnehagen i tråd med sin barnehageplan
 • Bygget må brukes til barnehageformål minst 20 timer i uken.
 • Kravene i TEK17 om universell utforming i publikumsbygg må være oppfylt
 • Arbeidet må ikke være påbegynt når du søker
 • Ved oppgradering må bygget være eldre enn 15 år.

 1. Fyll ut søknaden og send den til kommunen.
  Søknad om lån til barnehager og skolefritidsordning (PDF, bokmål)

 2. Kommunen vurderer prosjektet, og sender søknaden videre til Husbanken.  

 3. Når byggearbeidet er fullført og brukstillatelse foreligger, sender du/dere inn søknad om utbetaling til Husbanken.
  Søknad om utbetaling av lån (PDF) (bokmål)
  Søknad om utbetaling av lån (PDF) (nynorsk)

Husbanken kan gi barnehagelån til selskaper, stiftelser og privatpersoner (enkeltpersonforetak). Den som søker må selv eie og drive barnehagen, og kommunen må anbefale søknaden.

Husbanken forutsetter at du som søker har økonomisk evne til å betjene lånet. Søknaden kan bli avslått hvis vi mener at du ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser.

Utropstegn i sirkelHusbanken gir ikke lån til ferdigstilte prosjekter eller refinansiering.