Om kontroll av bostøtte

Husbanken kontrollerer opplysninger i bostøttesaker.

Husbanken har plikt til å sikre at vi til enhver tid utbetaler bostøtte på riktig grunnlag. Derfor kontrollerer Husbanken at opplysninger er riktige både når du søker og i videre saksgang.

Hvordan utfører Husbanken kontroll?
Når du søker om bostøtte kontrollerer vi mange av opplysningene i søknaden. I tillegg innhenter vi opplysninger fra andre registre som for eksempel Skatteetaten og NAV.

Husbanken gjør også løpende kontroller av søknaden, for eksempel får vi automatiske oppdateringer når det er registrert flytting i folkeregisteret. 

I tillegg etterkontrollerer Husbanken at det er brukt riktige inntektsopplysninger i vedtaket om bostøtte. Det gjør vi når skatteoppgjøret for foregående år er klart. 

Mer om hvilke opplysninger vi henter fra andre registre

Etterkontroll av formue og inntekter i 2016
Høsten 2017 etterkontrollerer vi inntektsgrunnlaget som ble brukt i vedtakene i 2016. Det gjør vi når skatteoppgjøret for 2016 er klart. Søker hadde i 2016 plikt til å melde fra dersom inntekten og/eller formuen økte vesentlig. Hvis skatteoppgjøret viser at inntektsgrunnlaget i husstanden i foregående år var over øvre inntektsgrense tillagt 50 000 kroner og husstanden samtidig mottok mer enn 10 000 kroner i bostøtte, vil bostøtten bli krevd tilbake.

Mer om etterkontrollen for 2016

Kontroll av formue og inntekter i 2017
Fra 2017 innhenter Husbanken inntekter som lønn, pensjon og stønader fra Skatteetaten hver måned. Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre endrer tidligere registreringer, vil søker få en ny beregning for aktuell måned basert på de nye inntektsopplysningene.

Inntekter som blir rapportert til Skatteetaten årlig, må søker selv gi oss opplysninger om. Det gjelder kapitalinntekter, næringsinntekter, utenlandsinntekter og netto formue inkl. formuesverdi bolig. Vi kaller det meldepliktige inntekter. Når skatteoppgjøret for 2017 er klart i 2018, blir det gjort en etterkontroll av formuen og de meldepliktige inntekter. Hvis skatteoppgjøret viser at det er brukt feil inntekter eller formue i vedtaket, vil søker få en ny beregning for aktuelle måneder i 2017. 

Ved ny beregning krever vi ikke tilbake bostøtte under 1 049 kroner per måned, og vi etterbetaler bostøtte hvis ny beregning viser at søker har fått mer enn 315 kroner for lite utbetalt. Disse grensene gjelder både ved ny månedlig beregning og ved den årlige etterkontrollen.