Klage på vedtak om tilbakebetaling

Her ser du hvordan du klager på et vedtak om tilbakebetaling.

Du kan klage på et vedtak om tilbakebetaling av bostøtte innen 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Klagen skal du sende til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Hva skal klagen inneholde?
Du må allltid opplyse om navn og saksnummer når du klager. I tillegg må du være tydelig på hva du klager på, og hvorfor du er uenig i Husbankens vedtak. Du må også passe på å gi oss dokumentasjon på alle nye opplysninger.

Ønsker du å klage på inntektsgrunnlaget vi har brukt?
Hvis du ønsker å klage på vedtak som følge av etterkontroll av inntekt/formue, har vi laget et eget skjema som gjør det enklere for deg å klage. Skjema bokmål   nynorsk

Trenger du hjelp til å klage?
Du kan kontakte Husbanken hvis du trenger hjelp til å klage. Du kan også be kommunen om hjelp.

Hva gjør Husbanken når de har mottatt klagen?
Hvis klagen har kommet inn innen fristen, vil Husbanken på nytt vurdere saken med dine nye opplysninger.

  • Hvis du får medhold i klagen, sender vi deg nytt vedtak.
  • Hvis Husbanken fastholder opprinnelig vedtak eller gir deg delvis medhold i klagen, kan du velge å opprettholde klagen. Da vil klagen din bli sendt videre til klagenemnda for Husbanken. 

Mer om klagenemnda