Etterkontroll av inntekt og formue i 2016

Husbanken kontrollerer hvert år at det er brukt riktig inntekt og formue i beregningen av bostøtte i foregående år.

Når bostøtten ble beregnet i 2016, brukte vi siste skatteoppgjør som inntektsgrunnlag. Det er satt en grense for hvor høy inntekt og formue en husstand kunne ha i 2016, og samtidig motta bostøtte. Grensen var 50 000 kroner over øvre inntektsgrense. Hvis søker forventet at inntektsgrunnlaget i 2016 ville overstige grensen, hadde han/hun plikt til å melde fra  endringene. Vi kaller derfor denne grensen for "meldepliktsgrensen".

Søkere fikk i søknadsskjemaet informasjon om meldeplikten. I vedtaket stod også meldepliktsgrensen for den aktuelle husstanden.

Vi etterkontrollerer inntekt og formue hvert år automatisk
Når skatteoppgjøret for 2016 er klart, kontrollerer Husbanken at søker har meldt fra om økninger i inntekt eller formue. Hvis kontrollen viser at inntektsgrunnlaget i husstanden ble over meldepliktsgrensen, har søker ikke hatt rett til bostøtte det året og må derfor betale tilbake bostøtten. Vi krever kun tilbake hvis søker har mottatt mer enn 10 000 kroner.

Vi varsler alltid før vi fatter vedtak
Vi varsler alltid søker før vi fatter vedtak om tilbakebetaling, slik at søker får mulighet til å gi oss nye opplysninger om inntektssituasjonen i det aktuelle året før vi fatter et vedtak.

Ønsker du å gi oss nye opplysninger om inntekt og formue?
Hvis du ønsker å gi oss nye opplysninger om saken din eller klage på et vedtak, kan du bruke skjemaet under. Skjemaet gjør det enklere for deg å gi oss de opplysningene vi trenger for å behandle saken din.

Etterkontroll - nye opplysninger om inntekt og formue (skjema bokmål)

Etterkontroll - nye opplysningar om inntekt og formue (skjema nynorsk)