Overgangsordning for uføre

Overgangsordningen blir videreført i 2019.

Overgangsordningen gjelder kun uføre som mottok bostøtte i desember 2014. Bakgrunnen for ordningen er overgangen til ny uføretrygd i 2015. Uføre fikk da en høyere brutto inntekt. For å unngå at noen falt ut av bostøtteordningen som følge av høyere inntekt, ble det opprettet en overgangsordning. Denne ordningen blir videreført i 2019.

Uføre i overgangsordningen får ett trekk i inntekten før beregningen av bostøtte.  Trekket er differansen mellom brutto uførepensjon i desember 2014 og brutto uføretrygd i januar 2015 tillagt 3,43 prosent av differansen.

Slik finner du din inntektsgrense

Trekket i inntekt gjør at uføre i overgangsordningen har høyere inntektsgrense enn tabellene viser. Hvis du er med i overgangsordningen, finner du inntektsgrensen din ved å legge til trekket vi gjør i inntekten.

Trekket finner du i beregningsoppgaven i siste bostøttevedtaket du fikk. Hvis du deler trekket med 12, får du det månedlige trekket.