Statens innkrevingssentral krever inn bostøtte

Har du fått brev om at kravet er overført til Statens innkrevingssentral? Da må du ta kontakt med dem hvis du har spørsmål.

Det er Statens innkrevingssentral (SI) som krever inn bostøtte for Husbanken. Når vedtaket er endelig, sender Husbanken kravet til SI. SI vil da sende deg faktura med betalingsinformasjon. Er det vanskelig å betale hele beløpet med en gang, kan du inngå nedbetalingsavtale. Det får du mer informasjon om i fakturaen.

Har du spørsmål om tilbakebetaling, bør du vente til du mottar fakturaen før du henvender deg til SI. Du finner også mye informasjon på nettsidene deres.