Mener du vi har brukt feil inntekter?

Her kan du se hva du skal gjøre når det er brukt feil inntekt eller netto formue.

Feil meldepliktige inntekter eller netto formue

Hvis du ikke har meldt fra om endringer, har vi brukt opplysninger fra skatteoppgjøret i 2015. Hvis det er brukt feil kapitalinntekt, næringsinntekt, inntekter fra utlandet eller netto formue, må du klage på vedtaket og gi oss nye opplysninger om situasjonen i 2017. Da må du fylle ut skjemaet HB 9.S.04 - Klage på inntektsgrunnlaget.   

bokmål       nynorsk

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon, men du kan bli bedt om å dokumentere senere. Opplysningene du gir blir etterkontrollerte når skatteoppgjøret for 2017 er klart. Du må huske å melde fra hvis det blir endringer senere i året.

Feil i månedlige inntekter

Månedlige inntekter er brutto inntekter som arbeidsgivere, NAV eller andre har rapportert til Skatteetaten at du hadde i januar. Vær oppmerksom på at alle skattepliktige inntekter som ble utbetalt i januar blir tatt med. Det gjelder også feriepenger, etterbetalinger og andre ytelser som er skattepliktige.

Dette er opplysninger vi henter automatisk. Er opplysningene som er rapportert inn feil, må du ta kontakt med den som utbetaler og be om at de rapporterer inn riktige opplysninger til Skatteetaten. Når opplysningene er rettet, kan du sende melding til kommunen på papir, og be om ny beregning av måneden det gjelder.

Du kan sjekke hva arbeidsgivere, NAV og andre har rapportert inn på deg, og du kan bestille en elektronisk rapport på arbeidsforhold og inntekter på altinn.no.

I spesielle tilfeller er det ikke mulig å få rettet opp inntektsopplysningene. Da må du sende en klage, og forklare hva som er situasjonen. Du må også legge ved relevant dokumentasjon som for eksempel kontoutskrifter, lønnslipper eller annet som sannsynliggjør opplysningene dine. Klagen skal du sende til kommunen.

Mer om inntektene som blir brukt i beregningen

Mottar du AAP eller dagpenger?

Mottar du AAP eller dagpenger vil du to måneder i året få 3 utbetalinger. De to månedene vil du få avslag på bostøtte fordi du har for høy inntekt. Samlet sett vil du likevel få mer bostøtte i 2017 enn du ville fått med gammelt regelverk.