Hvordan melde fra om endringer!

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

ikon som illusterer penger, kr

Inntekten og/eller formuen er endret

Du trenger ikke å melde fra om inntekter som lønn, trygd og stønader  - de blir innhentet automatisk hver måned.

Du må melde fra hvis du eller andre i husstanden får endringer i meldepliktige inntekter eller netto formue. Meldepliktige inntekter er kapitalinntekter, næringsinntekter, inntekter fra utlandet og inntekter fra skattefri utleie. 

Du kan melde fra elektronisk. Logg inn

Kan du ikke endre elektronisk? Kan du sende endringsmelding på papir til kommunen.

HB 9.S.10 - Endringer i meldepliktige inntekter og formue   bokmål     nynorsk

Skatter du for barns formue?
Foreldre skatter for barns formue inntil året barnet fyller 17 år. Hvis du (eller annen forelder) har høy netto formue fordi du skatter for barns formue, kan du be om at vi trekker ut barnets netto formue. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet under.

HB 9.S.09 - Opplysninger om barns formue   bokmål    nynorsk

ikon av en mann som flytter en sofa

Jeg har flyttet

Hvis du flytter, må du straks melde flytting til folkeregisteret og sende inn ny søknad om bostøtte for den nye boligen. Du kan søke elektronisk når flyttingen er registrert i folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV.

Meld flytting til folkeregisteret

ikon av et hus som har piler som går i hver sin retning

Noen har flyttet ut eller inn i husstanden

Flytting må alltid meldes til folkeregisteret. Det er ikke nok å melde flytting til Posten eller NAV.

 • Hvis noen har flyttet ut av husstanden, må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen med navn og personnummer på personen/e som har flyttet ut. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt.  

 • Hvis noen flytter inn i husstanden, må du fylle ut side 1 og 3 i søknadsskjemaet. Send skjemaet til kommunen/bydelen, og oppgi at henvendelsen gjelder nye personer i husstanden. 

Meld flytting til folkeregisteret

ikon av et hus med et krone ikon ved siden av

Boutgiftene har endret seg

Du må melde fra om alle endringer i boutgiftene dine.

 • Bor du i leid bolig, kan du melde fra om endringer i husleien elektronisk. Logg inn
 • Bor du i eid bolig (borettslag, andel o.a.), må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. Du må legge ved dokumentasjon
  på alle endringene. Husk å oppgi fødselsnummeret ditt. 
ikon av en student lue

Jeg eller noen i husstanden over 18 år har blitt student

Hvis noen i husstanden har blitt student, må du sende skriftlig melding til kommunen/bydelen. En student er én som studerer ved et studiested som er godkjent av Lånekassen. I tillegg må studenten ha rett på lån og/eller stipend fra Lånekassen. Husk å oppgi fødselsnummeret både til deg selv og den som er student.

 • Oppgi om studenten er "barn" i husstanden og bor sammen med foreldre.
 • Hvis studiet/opplæringen er et arbeidskvalifiserende tiltak støttet av NAV eller kommunen, må du oppgi det.
  • Mottar studenten arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, introduksjonsstønad eller uføretrygd, trenger du ikke å legge ved dokumentasjon.
  • Deltar studenten i arbeidsrettet tiltak etter avtale med kommunen/NAV, må du legge ved dokumentasjon eller bekreftelse. 
  • Hvis det gjelder en elev over 25 år som går i grunnskole eller videregående opplæring, er det nok med bekreftelse fra skolen.
ikon av to hoder/ansikt

Antall barn i husstanden har økt

Hvis det blir flere barn i husstanden, må du melde fra om det til kommunens/bydelens bostøttekontor. Henvender du deg skriftlig, må du huske å oppgi både ditt eget og det nye barnets fødselsnummer.

ikon: id merke forsvaret

Noen i husstanden begynner i eller avslutter førstegangstjeneste

Hvis noen i husstanden begynner i militær førstegangstjeneste, må du sende skriftlig melding om det til kommunen/bydelen. Du må opplyse om den vernepliktige bor hjemme eller på tjenestestedet. Husk å oppgi fødselsnummeret til deg selv og den vernepliktige.