Veiledninger

Her finner du ulike veiledere som kan hjelpe deg som saksbehandler.

Veileder i bostøtte for kommunale saksbehandlere 
Veilederen er en utdyping av regelverket for bostøtte. I tillegg er det en veiledning i ulike sider av den kommunale saksbehandlingen.

Veileder i tilbakekrav av for mye utbetalt bostøtte
Ekstern veileder for tilbakekrav av feil utbetalt bostøtte. Veilederen beskriver saksgang og hvordan saker skal vurderes og behandles når det er mistanke om feilutbetaling.

Brukerhåndbok for tilbakekrav i bostøttesystemet
Her er en liten brukerhåndbok som viser hvordan kommunen kan bruke tilbakekravsrutinen.

Til hovedsiden for bostøtte