Vedtak for desember sendes ut 9. januar

Alle søkere får vedtak for desember. De som får positivt vedtak får i tillegg ett informasjonsbrev og ett skjema for inntektsendringer.

Vi planlegger å sende ut vedtak 9. januar og 10. januar. Utbetaling er som vanlig 10. januar.

 

Alle vedtaksbrevene har informasjon om endringene i regelverket, men i positivt vedtaksbrev har vi i tillegg lagt ved ett eget informasjonsbrev og ett skjema for å melde fra om endringer i inntekt og formue. Under er eksempel på begge typer brev.

 

EV00 - positivt vedtak                        bokmål    nynorsk

EV03 - avslag pga. for høy inntekt   bokmål    nynorsk 

 

Flere må søke på nytt for januar 2017
Alle søkere som fikk avslag eller avvisningsvedtak for desember, må søke på nytt for januar. Det er ikke mulig å kopiere søknadsgrunnlag på grunn av nytt regelverk. Det betyr at verken rettete saker, etterbehandlete saker eller klager kan kopieres fra desember til januar.

 

Bostøtte for januar 2017

Bostøttekalkulatoren er oppdatert med nytt regelverk og nye satser, så søkere kan selv beregne hva de vil kunne få i bostøtte for januar. Vi har også lagt ut tabeller med nye inntektsgrenser på husbanken.no.

 

En del søkere vil oppdage at de får avslag for januar på grunn av for høy inntekt. Dette er søkere som har høyere inntekt i dag enn de hadde i siste skatteoppgjør, og de skal derfor ikke motta bostøtte lenger. Dette er også søkere som tidligere risikerte å få tilbakekrav fordi inntekten økte uten at de meldte fra.

 

Bostøtten blir nå mer treffsikker. Søkere får bostøtte de månedene de faktisk trenger det. Får søker avslag på grunn av for høy inntekt en måned, blir søknaden automatisk overført til neste måned. Får søker avslag tre måneder på rad, må han/hun søke på nytt. Nyere inntektsgrunnlag gjør at langt færre søkere vil få krav om tilbakebetaling og kravene vil bli langt lavere.