Nå sender vi ut årsoppgave

25.01.17 Årsoppgaven blir sendt til 140 000 som mottok bostøtte i 2016. Søker skal ikke gjøre noe - dette er kun et informasjonsbrev.

Husbanken har plikt til å sende Skatteetaten opplysninger om utbetalt bostøtte hvert år. Dette til tross for at ytelsen er skattefri. Vi innrapporterer bostøtte uavhengig av om den er utbetalt søker eller kommunen (transport).

Det kan bli noen henvendelser på dette, selv om vi i er veldig tydelige på at søker ikke skal foreta seg noe i saken anledning. Dette er kun et informasjonsbrev hvor vi informerer om at opplysningene er sendt.

Brevet blir sendt i puljer på 20 000 i dagene framover,  og det blir sendt ut enten som digital post eller på papir som B-post.

Under er teksten i brevet - pdf-versjon