Tilbakekrav av bostøtte

Under er veiledninger for kommunen. Veiledningsmateriellet er under utvikling, og vi vil legge ut nye versjoner etterhvert.

I tilbakekravssaker skal søkere sende alle brev til Husbanken direkte. I slike saker trenger ikke søker å sende inn innsigelser eller klager via kommunen. De får også opplyst i brevene at de skal ta kontakt med Husbanken direkte. Det kan likevel være at søkere ønsker informasjon og bistand fra kommunen.

Veileder for tilbakekravssaker    Inneholder informasjon om hjemmelsgrunnlag, saksgang, saksbehandling, organisering av arbeidet med mer. 
     
Brukerhåndbok systemet   Kort utgave som kan være nyttig i forbindelse med etterkontrollen.