Behandling av avvisningsvedtak

Søkere som har fått avvisningsvedtak, kan få nytt nedtak hvis manglene rettes opp. Disse sakene skal kommunen sende til Husbanken på et eget skjema.

eV09 og eV48 er avvisningsvedtak. I disse vedtakene står det at vi har vedtatt å ikke behandle saken, fordi det er mangler i søknaden. En mangel kan være manglende opplysninger eller dokumentasjon, eller at en biperson ikke er folkeregistrert på søknadsadressen.

Hvis søker retter opp mangelen, vil vi behandle søknaden på nytt. Dette kaller vi "rettete saker". Husbanken ønsker en rask behandling av disse sakene, så det er viktig at kommunen melder fra til Husbanken straks en sak er rettet opp.

Det skal gjøres på et eget skjema som sendes til Husbanken på epost. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon - det holder at kommunen bekrefter i skjemaet at mangelen er rettet opp.

HB 9.S.06 Bostøtte - rettet sak

Hvis det er nødvendig å legge ved dokumentasjon som viser personopplysninger om søker (inkl.navn), må kommunen sende det på papir til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.